Izmatošanas noteikumi

1. Šīs mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus (reklāmkarogus, attēlus), kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas civilo tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.

2. SIA ”Creative Solutions Group” ir veikusi atbilstošas darbības, lai mājas lapā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tā to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu. Tāpat SIA ”Creative Solutions Group” nav atbildīga par mājas lapas satura vai tajā esošās informācijas piemērotību.

3. Jebkādu informāciju vai viedokļus mājas lapā SIA ”Creative Solutions Group” izsaka, pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.

4. Mājas lapās publicētās cenas sniegtas tikai informatīviem nolūkiem, ja vien nav norādīts citādāk. Norādītās cenas ne vienmēr atspoguļo nosacījumus, kas tiks piemēroti jauniem darījumiem vai esošai situācijai. Jums vienmēr jāpārbauda cenas pirms darījumu veikšanas.

5. Lai gan SIA ”Creative Solutions Group” uzskata, ka mājas lapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt Jūsu IT sistēmas, Jūs piekļūstat un izmantojat mājas lapu uz sava paša risku. SIA ”Creative Solutions Group” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no mājas lapas izmantošanas.

6. SIA ”Creative Solutions Group” neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapas pieejamību.

7. Ne SIA ”Creative Solutions Group” ne arī tās amatpersonas un darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no mājas lapas pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.

8. Dati, kas ievadīti pieprasījuma veidlapās netiek atklāti trešajām personām.

9. Mājas lapā publicēto materiālu autors ir SIA ”Creative Solutions Group”. SIA ”Creative Solutions Group” un tās struktūrvienībām ir visas īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mājas lapu un produktiem un pakalpojumiem, kas minēti mājas lapā, ja vien nav norādīts, ka šādas tiesības pieder trešajām personām.
10. SIA ”Creative Solutions Group”” mājas lapā aprakstīto stratēģiju ieviešana negarantē biznesa rezultātu sasniegšanu, uzņēmuma peļņas palielināšanu vai klienta plūsmas pieplūdumu. Mēs garantējam to, ka jūs būsiet apmierināti ar saņemto pakalpojumu un kvalitāti.